ที่อยู่อาศัยในชลบุรีดีต่อธุรกิจร้านผ้าม่าน

จังหวัดชลบุรีมีร้านผ้าม่านที่สามารถรองรับ ผู้ที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายประเภทบ้านจัดสรร จำนวน 498 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันประมาณ 66,569 หน่วย โดยมีจำนวนหน่วยมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ และในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 จำนวน 59 โครงการ รวม 7,698 หน่วยมีมูลค่าโครงการรวม 20,657 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 52 โครงการ จำนวน 5,601 หน่วย มีมูลค่าโครงการ 14,450 ล้านบาท เป็นอาคารชุด 7 โครงการ จำนวน 2,097 หน่วย มีมูลค่าโครงการ 6,207 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยโดยภาพรวมเป็นโครงการอาคารชุดมากที่สุดร้อยละ 56 พื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงมากที่สุด  รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 21 อยู่ในอำเภอศรีราชามากที่สุด อันดับสามเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 12.8 อยู่ในอำเภอบางละมุงมากที่สุด

ด้านระดับราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2.013.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาอยู่ในระดับราคา 1.512.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 โดยในพื้นที่อำเภอบางละมุง ศรีราชา พานทอง และบ้านบึง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2.013.00 ล้านบาท ส่วนอำเภอเมืองชลบุรี และพนัสนิคม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.512.00 ล้านบาท ในขณะที่อำเภอสัตหีบส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3.015.00 ล้านบาท โดยจังหวัดชลบุรีมีราคาที่อยู่อาศัยเสนอขายเฉลี่ย 2.83 ล้านบาทต่อหน่วย และอำเภอสัตหีบมีราคาเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ 4.02 ล้านบาทต่อหน่วย

เมื่อแบ่งตามพื้นที่พบว่าร้อยละ 36 ของหน่วยบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอศรีราชา ร้อยละ 20 อยู่ในอำเภอบางละมุง อีกร้อยละ 19 อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี ร้อยละ 10 อยู่ในอำเภอพานทอง ร้อยละ 7 อยู่ในอำเภอบ้านบึง เท่ากับในอำเภอสัตหีบ โดยอยู่ในอำเภอพนัสนิคมเพียงเล็กน้อย ซึ่งร้อยละ 47 ของหน่วยโครงการบ้านจัดสรรเป็นการพัฒนาในรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 29 เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 18 เป็นบ้านแฝด และร้อยละ 6 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ทั้งนี้ มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงร้อยละ 56 ของหน่วยบ้านเดี่ยวทั้งหมด โดยในอำเภอศรีราชา เมืองชลบุรี พานทอง และพนัสนิคม มีสัดส่วนทาวน์เฮ้าส์สูงกว่าบ้านเดี่ยวมาก  แต่ในอำเภอบางละมุง  สัตหีบ และบ้านบึง มีบ้านเดี่ยวมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมามีความเติบโตของตลาดทาวน์เฮ้าส์มากจนจำนวนหน่วยในผังโครงการเริ่มมีมากกว่าจำนวนหน่วยบ้านเดี่ยว โดยมีจำนวนทาวน์เฮ้าส์ 31,120 หน่วย และมีบ้านเดี่ยว 19,315 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด ซึ่งแน่นอนจะต้องมีการติดต่อร้านผ้าม่านในชลบุรี เพราะมีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 210 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันมากถึง 84,677 หน่วย จำนวนหน่วยมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238,023 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 12,296 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 39,536 ล้านบาท

ถ้าแบ่งตามพื้นที่พบว่าจากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอบางละมุงมากถึงร้อยละ 61 อีกร้อยละ 17 อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี อยู่ในอำเภอศรีราชามีร้อยละ 15 และในอำเภอสัตหีบร้อยละ 6ซึ่งร้านม่านในระแวกใกล้เคียงก็ยังสามารถติดต่อได้เช่นร้านม่านพัทยา-ศรีราชา-บางแสน

จากโครงการอาคารชุดทั้งหมด 210 โครงการ โดยมีโครงการที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น 151 โครงการ ส่วนโครงการที่สูงมากตั้งแต่ 30 ชั้นขึ้นไปมี 29 โครงการ หน่วยห้องชุดที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตรมีร้อยละ 47 ของหน่วยทั้งหมดในผังโครงการ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45 เล็กน้อย

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนมากถึงร้อยละ 69 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ 22 เป็นแบบสองห้องนอนร้อยละ 9 และที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหน่วยในผังโครงการเกินกว่าครึ่งอยู่ในระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป โครงการที่มีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย มีจำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ รวมประมาณ 552 หน่วย มีหน่วยเหลือขายประมาณ 115 หน่วย อยู่ในอำเภอบางละมุง 10 โครงการ และในอำเภอสัตหีบ 6 โครงการ โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นประเภทบ้านเดี่ยว และที่เหลือเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด

โดยภาพรวมจะเห็นว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจะหนาแน่นกระจายทุกประเภท ในทุกอำเภอที่สำรวจยกเว้นอำเภอพนัสนิคมจะไม่มีการพัฒนาโครงการอาคารชุด ซึ่งในปี 2561โครงการขายได้มีสัดส่วนร้อยละ 76.3 มีมูลค่าโครงการขายได้รวม  321,829  ล้านบาท และอาคารชุดมีสัดส่วนขายได้มากที่สุดร้อยละ 85.5 (ต่อหน่วยทั้งหมด 84,677 หน่วย) สำหรับหน่วยเหลือขายประมาณร้อยละ 23.7 มีมูลค่าเหลือขาย 106,944 ล้านบาท ซึ่งที่ดินเปล่าเหลือขายมากที่สุดประมาณร้อยละ 70.7 (ต่อหน่วยทั้งหมด 181 แปลง) ด้านอัตราการดูดซับ (Absorption Rate) โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ซึ่งอาคารชุดมีอัตราดูดซับสูงสุดร้อยละ 5.6 ต่อเดือน

 
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ณัฐดนัย 099-796-1911, 089-332-6999

Line ID: oceannew

 


บริษัท โอเชียน นิว ดีไซน์ จำกัด 

15/137 ถนนข้าวหลาม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

Tel: 099-796-1911, 089-332-6999

Facebook: OCEAN NEW DESIGN

Line: oceannew

Email: oceannewdesign@gmail.com

Office Hours

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08.30 19.00 น.

https://www.xn------4kllc3gnhdfp4a1bvmfa3a1e5b5ioabkebc5ej5fuq4g5a.net

https://www.ผ้าม่านชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา-บางแสน.net/

 

Visitors: 87,587